Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte på Skovlyset

Skovlyset tilbyder socialpædagogisk støtte under Servicelovens paragraf 85.

Gruppebaseret støtte

I hvert af modulerne er målsætningen at støtte borgerens hverdagsrehabilitering. Det enkelte modul bliver tilrettelagt, så borgeren i størst muligt omfang kan arbejde med sine indsatsmål.

Individuel støtte

Den individuelle Bostøtte indsats under den almindelige Bostøtte ordning er for borger der har brug for 1-3 besøg om ugen eller mindre i eget hjem og som ikke kan profiterer af en gruppebaseret §85 støtte indsats.

Døgndækket støtte

Den døgndækkede støtte leverer støtten alle ugens dage hele året rundt.

Socialpsykiatriens akuttelefon

Får du det psykisk dårligt? Er du voksen og bor i Herning Kommune? Så kan du ringe til Socialpsykiatriens Akuttelefon.

Social- og sundhedsfremmende indsats

Indsatsen har sigte på at aktivere borgernes egne ressourcer, håndtere den aktuelle situation samt understøtte borgernes sociale netværk. Indsatsen leveres i henhold til Servicelovens §82b.