Værdier

Herning Kommune har fire værdier:

 • Udfoldelsesfrihed
 • Økonomisk sans
 • God dømmekraft
 • Professionalisme.

Skovlyset udvikler løbende sine værdier. Den proces tager afsæt i Herning Kommunes værdier.

Baggrunden for processen er, at:

 • Skabe sammenhæng i opgaveløsningen, samarbejdet og organisationen Skovlyset - et fælles fokus
 • Skabe et fundament for og sammenhæng i al kommunikationen i Skovlyset
 • Fortælle nye medarbejdere om Skovlysets "ånd"
 • Skabe motivation og fællesskabsfølelse blandt medarbejderne
 • Have værdier, der kan understøtte en god arbejdspraksis på Skovlyset.

 

Skovlysets værdier

Luk alle
Åben alle

Udfoldelsesfrihed

På Skovlyset betyder udfoldelsesfrihed:

 • At vi har en ligeværdig dialog.
  Ved at tale pænt og ordentligt til hinanden og respektere vores forskellighed.
 • At vi udviser en stor grad af fleksibilitet og imødekommenhed og "tør gå nye veje".
  Ved at gribe de chancer vi får i hverdagen til at understøtte den enkelte beboers recovery proces.
 • At vi anerkender nysgerrighed og undring som vigtige elementer i det daglige arbejde.
  Ved at spørge undrende og nysgerrigt ind til handlinger vi ikke forstår.
 • At vi ser hinandens forskelligheder og initiativer som en ressource.
  Ved at bruge de stærke sider hos hinanden aktivt til at styrke den daglige opgaveløsning.
 • At vi udviser ansvarlighed i opgaveløsningen.
  Ved at dokumentere vores arbejde i skrift og i gode løsningsmodeller i det daglige arbejde.
 • At vi skaber rammer og struktur i det daglige arbejde, så vi kan tilgodese individuelle hensyn.
  Ved at bakke op om de initiativer der igangsættes og dokumentere hvis vi enkelte gange er nødt til at handle uden for rammerne.

Økonomisk sans

På Skovlyset betyder økonomisk sans:

 • At vi i det daglige arbejde tager udgangspunkt i, hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt at gøre, inden vi træffer en beslutning.
  Ved at kigge på behov og ressourcer og vælge de løsninger der er bedst og billigst og handle derefter i dagligdagen.
 • At vi udnytter de menneskelige ressourcer bedst muligt i forhold til opgaveløsningen og de budgetmæssige rammer.
  Ved at lave en god daglig planlægning og ikke kalde unødige ressourcer på arbejde.
 • At vi arbejder målrettet for at reducere fravær i hverdagen.
  Ved at have dialog med den sygemeldte og finde løsninger, der kan være med til at understøtte tilstedevær på arbejdspladsen, til gavn for den enkelte, kolleger og arbejdspladsen.
 • At vi gør en særlig indsats for at fastholde kompetente medarbejdere.
  Ved at tilbyde undervisning og udfordringer i hverdagen samt tilrettelægge særlige uddannelsesforløb.
 • At vi er opmærksomme på at bruge Skovlysets ressourcer bedst muligt.
  Ved at vise rettidig omhu i forhold til Skovlysets budget og det daglige forbrug, samt fastholde relevante kompetencer.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Skovvænget 2A
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.