Menneskesyn

Skovlysets tilbud er rettet mod voksne borgere med psykisk sygdom og de udfordringer som følger med det. Vi samarbejder med borgeren med henblik på at opnå øget selvstændighed samt et godt og aktivt hverdagsliv. Sammen finder vi mestringsstrategier til at borgeren når sine ønsker og drømme. Vi tror på at mennesket kan komme sig og dermed er det for en periode, at borgeren modtager den specialiserede indsats fra Skovlyset.

På Skovlyset er udgangspunktet, at mennesker er eksperter i eget liv. Vi tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og erfaringer i både planlægning og rehabiliteringsforløb. Vi har fokus på at læring og udvikling skal give mening i hverdagslivet som helhed.

Det vigtigste arbejdsredskab i opgaveløsningen er dialogen, relationen og samarbejdsprocessen mellem borger og fagpersoner.

Vi har forventninger om, at mennesker gennem samarbejdet opnår kompetencer som øger selvstændighed og selvhjulpenhed. Vi anvender anerkendt viden på området og tilpasser de faglige metoder efter individuelle behov. Det er afgørende for processen at borgeren bidrager med egne ressourcer og erfaringer og er deltagende, engageret og tager ansvar i forhold til egne mål.

På Skovlyset går vejen gennem små og store fællesskaber, hvor den enkelte kan afprøve og forfine sine mestringsstrategier, finde ny mening og opnå ønsket forandring.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Skovvænget 2A
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.