Indgang til Skovlysets tilbud

Afklarings- og matchningsforløb i forhold til borgere tilknyttet Skovlyset

For visiterede borgere

Udredning, afklaring og matchning til forløb via fremtidsplanen foregår i koordinationsudvalget.

Forløbskoordinatorer tager på hjemmebesøg og gennemfører arbejdet med Fremtidsplanen i løbet af den første måned. Herefter matches til forløb/indsats.

For øvrige

Der gennemføres en forsamtale med borgeren om ønsker, behov og forventningsafstemning.

Botilbud Døgn §105 (§83+85)

 • 26 almene boliger (§105)
 • 6 flex boliger (§84)
 • 1 gæsteværelse (§84)
 • Akuttelefon
 • Understøtter døgndækningen i den døgndækket Bostøtte samt "bagvagt" for SPOR 2.

Borgere indskrevet i almene boliger er også indskrevet i dagtilbud.

Individuel Døgndækket Socialpædagogisk bistand § 83 + 85

Støttecenteret, Nørregade 15, 7400 Herning

Individuel socialpædagogisk bistand § 85

Gruppebaseret støtte

Gruppebaseret §85 socialpædagogisk indsats

 • Psykisk velvære
 • Sociale kompetencer
 • Netværk
 • Hjemmeliv, økonomi og bolig
 • Fysisk velvære
 • Oplevelse af sammenhæng i hverdagsliv.

Kulturhuset §104

 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Klippekortsordning.

Livsstilshuset §104

 • Sundhedsfremmende aktivitets og undervisningstilbud fokuseret på livsstilsforandringer.

Social og Sundhedsfremmende indsats §82b

 • Tidlig forebyggende social og sundhedsfremmende indsats max 6 måneder
 • Akuttilbuddet
 • Næstedags tilbud

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Skovvænget 2A
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.