Faglig tilgang

Recovery

På Skovlyset arbejder vi ud fra en recovery-orienteret tilgang i den daglige støtte til det enkelte menneske i vores forskellige døgn- og dagtilbud.

Vores forståelse af psykisk sygdom tager sit udgangspunkt i sårbarheds/stress-modellen, og det vigtigste redskab er dialogen mellem borgeren og medarbejderen.

Dialogen og relationen mellem borgeren og medarbejderen er derfor det bærende redskab i arbejdet med borgerens individuelle rehabiliteringsproces.

Det socialpsykiatriske arbejde

Omdrejningspunktet for det socialpsykiatriske arbejde er borgerens hverdagsliv, og der tages udgangspunkt i de livsværdier, ønsker og drømme den enkelte borger har for fremtiden.

Det betyder konkret at vi sætter mennesket fremfor diagnosen. Det er et opgør over for det at BLIVE eller VÆRE en diagnose. Alle borgerne mødes som unikke og særlig personer med en livshistorie, konkrete problemer, forhåbninger og drømme til, hvordan hverdagslivet leves.

I dette arbejde inddrager vi borgerens egne erfaringer og præferencer. Dette gælder på individniveau, men også i forhold til planlægning, implementering og evaluering af indsatsen, hvor borgerens erfaringsekspertise anerkendes på linje med professionelle kvalifikationer.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Skovvænget 2A
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.