Kulturhuset

Kulturhuset byder på en bred vifte af muligheder for at tilegne sig ny viden og udvikle kreative og sociale færdigheder.

Rammer og indhold i aktiviteterne er tilrettelagt med et lærings- og udviklings rettet perspektiv. Aktiviteterne bygger på ideer og ønsker fra nuværende brugere af Kulturhuset, og de er opdelt i:

  • Kreative aktiviteter
  • Sundhedsrettede aktiviteter
  • Samværstilbud
  • Kulturelle oplevelser.

Kontaktinfo

Majken Brandt
Aktivitetskoordinator
Skovvænget 2A
7400 Herning

Tlf.: 96285329
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.