Om boligerne

Boligen og de tilhørende fællesarealer udgør sammenlagt et boligareal på 65 m2.

Den enkelte bolig er omfattet af lov om almene boliger. Det betyder, at alle beboere får en lejekontrakt og kan søge om boligstøtte.

Pligter og rettigheder

Den indvendige vedligeholdelse påhviler den enkelte lejer.

Udlejeren vedligeholder bygninger og bygningsdele, der ikke påhviler lejeren. Udlejer udbedrer også skader, der ikke er påført boligen af lejer.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Skovvænget 2A
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.